Değerli Velilerimiz ve Öğrencilerimiz,
Kurs dönemimiz her yıl Ekim ayı başında başlar ve Mayıs ayının sonunda sona erer. Bu 8 aylık dönem süresi içerisinde öğrencilerin rahatsızlanması, okul/aile gezileri, ara tatillerde aile ile yapılan programlar vs. neticesinde devamsızlıklar olabilmektedir. Dolayısıyla yapılmayan bu dersler ile ilgili velilerimizden/öğrencilerimizden zaman zaman telafi talepleri gelmektedir.

Kurumumuzda görev yapmakta olan eğitmenlerimizin haftalık bir çalışma programı vardır ve bu çalışma programlarının dışına çıkılamamaktadır. Devamsızlık ve telafi dersleri ile ilgili bilgilendirme kayıt esnasında velilerimizin/öğrencilerimizin de imzalamış oldukları- dönem boyunca ‘Kurumun ve Kursiyerin Üstlendiği Edim ve Hakları’ içeren taahhütnamenin 4.maddesinde “Devamsızlık ve Telafi Dersler Hakkında” başlığı altında açıkça belirtilmiştir. 2000 yılından bu yana uygulanmakta olan bu maddeye göre;

  • Kursiyer, olağanüstü ve kurumca kabul görecek sebeplerle ve bunların kuruma sunulacak belgelerle desteklendiği hallerde (sağlık belgesi, yakınının vefatı vb.), devam edemediği derslere karşılık ücretsiz telafi dersi alma hakkına sahiptir.
  • Kursiyerin hafif hastalık, özel ya da iş/okul sebeplerinden (okul gezisi/iş seyahati, sınav  vb.) dolayı derse gelmemesi durumunda telafi dersi ve/veya ücret iadesi yapılmaz. Ders kaçırma halinde, talep edilmesi durumunda ek ders ücret karşılığında telafi dersleri yapılabilir. Bu durumda, özel ders ücreti esas alınır.
  • Kurstan kaynaklanan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla (öğretmenin rahatsızlığı, hava muhalefeti vb.) gerçekleştirilemeyen dersler, dönem sonuna eklenmek suretiyle veya öğretmenin ve kursiyerin programına uygun şekilde dönem içerisinde farklı bir gün ve saatte tamamlanır.
  • Öğretmen ile kursiyer/veli arasında karşılıklı olarak belirlenen tarih ve saatte telafi dersine gelinmemesi durumunda, telafi dersi yapılmış sayılır. (4.1 maddedeki sebepler durumunda yeni bir telafi günü belirlenir)
  • Yukarıda belirtilen haller dışındaki telafi talepleri kabul edilmeyecektir.

Velilerimizden/öğrencilerimizden yukarıda belirtilen haller dışında telafi talebinde bulunmamalarını önemle rica ederiz.